Hoekse Waard, Netwerkavond

Op 8 september bij Rabo in de Hoekse Waard, lezing en discussie met ondernemers: https://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/hoekschewaard/nieuws/items/netwerkavond_voor_retailers