Concept richtlijnen voor online platformen

Aanbieders van online platforms en online zoekmachines moeten sinds 2020 voldoen aan de Platform-to-Business Verordening (ook wel de P2B-verordening genoemd). Handhaving van de naleving van de regels kan nu via de civiele rechter. Wel stelt de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een wetsvoorstel op waarin ACM wordt aangewezen als toezichthouder. Ter voorbereiding op […]

Waarom de energiecrisis niet eenvoudig oplossen?

De energiecrisis oplossen? Waarom geen daadkracht? Is het dan zo moeilijk?   Schaf de opslag en belasting af De energieprijs bestaat voor 35.7% uit de energietoeslag en 9% BTW. Dit zou direct afgeschaft kunnen worden, waardoor de energierekening met 35.7% kan dalen   Het opwekken van energie gebeurt door diverse bronnen: windenergie en zonne-energie tegen […]

De prijs voor electra kan meteen halveren.

  De energiecrisis oplossen? Waarom geen daadkracht? Is het dan zo moeilijk?   Schaf de opslag en belasting af De energieprijs bestaat voor 35.7% uit de energietoeslag en 9% BTW. Dit zou direct afgeschaft kunnen worden, waardoor de energierekening met 35.7% kan dalen   Het opwekken van energie gebeurt door diverse bronnen: windenergie en zonne-energie […]

Foodello.nl een hulp in de koopkrachtcrisis.

Foodello.nl verkoopt levensmiddelen die een beperkte houdbaarheid hebben, of net over de houdbaarheidsdatum zijn. Gratis thuisbezorgd door postnl boven de €35.00. Het helpt zeker in deze tijd met de steeds stijgende prijzen en de steeds krapper wordende budgetten. https://www.foodello.nl/

De adviezen van de EU worden niet opgevolgd

Het laatste halve jaar heeft de EU diverse adviezen gegeven aan nationale regeringen om de energiekosten te beheersen. Ook is geadviseerd om gerichte subsidies te verlenen (vooral aan burgers). Hier is niets mee gedaan. Wel wil de overheid nu subsidies geven aan grote bedrijven zoals Tata steel (!) energiemaatregelen

Pas op met loonsverhogingen, compensatie is beter

De Nederlandse Bank is duidelijk in haar advies: loonsverhogingen leiden tot een loon-prijsspiraal. In de jaren 70 hebben we de gevolgen daar gezien. Compenseer de zwakkeren met directe maatregelen zoals compensaties, of belastingverlaging. Ook directe afspraken met energieleveranciers, een prijsplafond, is adekwaat. Dit gebeurt bij veel buurlanden. Wentel de verantwoording niet af op het bedrijfsleven […]