Wekelijks mijn nieuwsbrief ontvangen?

Consultancy:

Klanten kopen anders dan vroeger. Klanten van tegenwoordig zijn wispelturig en moeten steeds opnieuw gemotiveerd worden.Bij bedrijven is er steeds sprake van een keuze proces, alles laten zoals het is of veranderen. Efficiency of innovatie? Uiteindelijk bepaalt de klant welke keuze succesvol is. Naast alle veranderingen bij bedrijven is er ook sprake van verandering in de supply chain, bij importeurs, fabrikanten en dienstverleners. Een dynamische wereld geïnitieerd door technologie. Via de leerstoel eMarketing wordt contant onderzoek gedaan naar deze veranderingen, privé en zakelijk, de invloed van technologie en de komende veranderingen. Het vakgebied en de problematiek is zo sterk veranderd dat een laterale aanpak nodig is, een integrale aanpak van disciplines. Deze behoefte aan een Digitale Business Transformator past ons perfect!

De ervaringen worden gedeeld:

  • in lezingen van 1/2 uur tot een dagdeel,
  • in workshops van een dagdeel tot een dag en
  • tenslotte in advies en begeleiding.

Bedrijven, winkelketens en gemeentes behoren tot onze klantenkring. Het advies is to-the-point, resultaatgericht en snel implementeerbaar. Lange trajecten leiden tot marktverlies, snel handelen vanuit een visie tot succes.


Mail ons of bel ons voor een afspraak hoe wij u kunnen helpen succesvol te zijn en te blijven.

Platformen zijn de grootste distruptors van deze tijd,
wat moet u doen om te concurreren?

Het koopgedrag van klanten wordt geanalyseerd aan de hand van een customer loop en een dynamische toepassing van de RFM-analyse.. Oriëntatie, Research/informatie, Communicatie en Actie. Geanalyseerd wordt hoe klanten zich oriënteren, hoe ze informatie verkrijgen en wat de motieven zijn om te kopen: bij wie, waar en hoe. Dit geldt voor consumenten, maar evengoed voor bedrijven. Op basis van de analyses worden de functies bepaald van de organisatie, wordt de rol van IT en internet bepaald en de organisatie vorm gegeven. Onderdeel van de analyse is om de relatie met toeleveranciers, fabrikanten en/of logistieke dienstverleners te bepalen. Hierdoor ontstaat er een integrale benadering vanuit de laatste schakel, de klant.

 

Bij de integrale benadering wordt de strategie voor een organisatie als geheel bepaald. Eerst wordt een marktanalyse gemaakt op basis van een toekomstverwachting. Dit is de verwachte situatie analyse, hierna worden de doelstellingen van de organisatie bepaald en enkele mogelijke strategieën uitgewerkt. Deze benadering is gebaseerd op de toekomstverwachting en de mogelijkheid om onderscheidend te zijn in de markt: wat zijn de “value drivers” voor klanten en tegenover concurrenten. Op basis van de keuze die dan gemaakt wordt zal een operationele aanpak worden ontwikkeld gebaseerd op een iteratief proces, doen, leren, aanpassen. Hierbij worden meetcriteria en meetmomenten benoemd.Door deze aanpak wordt direct ingespeeld op de verwachte kansen van de veranderingen in markten en in het koopgedrag, maar wordt ook de “vingen aan de pols” gehouden bij de uitvoering van de strategie. Een pragmatische benadering, voor de BtoB markt alsmede voor directe relaties met klanten

Wat nu?
Alle consultancy activiteiten beginnen met een kennismaking, het bepalen van de doelstelling en een probleemanalyse. Hierna wordt een voorstel gemaakt over de geadviseerde aanpak, doorlooptijd en natuurlijk de kosten. Transparant, pragmatisch en resultaatgericht.

 

onafhankelijkheids verklaring
Binnen de door ons te hanteren gedragscode hebben wij geen commerciële relatie met externe leveranciers. Alle genoemde partijen zijn samenwerkingspartijen die gevraagd kunnen worden om mee te denken aan de oplossing en een kosten inschatting te maken. Opdrachtgevers bepalen uiteindelijk wie de realisatiepartners zullen zijn, initiëren het offertetraject en de besluitvorming. Ik aanvaard geen provisie of andere gelden van externe partijen anders dan mijn opdrachtgever. Hierdoor kan ik onafhankelijk en integer adviseren.


Alle adviezen zijn vertrouwelijk en specifiek bedoeld voor de opdrachtgevers.