Wekelijks mijn nieuwsbrief ontvangen?

eXQuo Consultancy

eXQuo Consultancy is een strategisch adviesbureau op het gebied van de toepassing van Informatietechnologie binnen marketing. Hierbij is de toepassing van internet een belangrijk aandachtsgebied. Bij de advisering wordt uitgegaan van de gewenste relatie met de klant. De klant moet je dus kennen (profileren) en ook het gedrag van de klant moet bekend zijn (worden). Op deze basis kan een klantgerichte strategie gedefinieerd worden (Customer Relationship Management). Onderwerpen die dan van belang kunnen zijn betreffen bijvoorbeeld, directe communicatie, internet en websites, analyses en segmentatie. Maar juist deze klantgerichte benadering vraagt ook een toetsing van de organisatie (vorm en structuur), van het business model en wellicht van de aansturing van commerciële processen. Vandaar dat er vanuit een strategische optiek wordt gewerkt. Door juist internet als integraal onderdeel te betrekken kan er een totaalbeeld ontstaan van de klant en van de marketingstrategie. In het verleden zijn bijvoorbeeld strategieën ontwikkeld voor KLM (Flying Dutchman), KPN (internet strategie), SNS Bank (call centra), Aegon (internet strategie). In de Retail bijvoorbeeld voor EDAH supermarkten, Coop, Scheer&Foppen en diverse webwinkels zoals Kleertjes.com, Bobshop en Wehkamp.nl.

Direct, betrokken en samen met de opdrachtgever

De opdrachten worden uitgevoerd door Prof Dr C.N.A. Molenaar, in voorkomende gevallen wordt gebruik gemaakt van ondersteuning door studenten van RSM ErasmusUniversiteit (vooral voor analyses) of collega bureaus (bij veranderingstrajecten en interim management). Meestal wordt echter intensief samengewerkt met opdrachtgevers, waardoor de kennis in de organisatie geïmplanteerd wordt, wat leidt tot een snelle acceptatie en langdurig succes. Juist snelheid en concurrentievoordeel is belangrijk. Samen wordt dan gezocht naar kansen, nieuwe proposities en een korte “time-to-market”.

Produkten en diensten

  • Lezingen, workshops en boardroomsessies
  • Advisering op ad hoc basis of vaste basis bijvoorbeeld gedurende 6 of 12 dagen per jaar.
  • Onderzoeken naar marktontwikkelingen of internationale ontwikkelingen (vaak samen met studenten)
  • Begeleiden veranderingsprocessen of specifieke interim taken zoals marketing strategie.