Er is een nieuwe gevangenis: het internet. Wij kiezen hier bewust voor en nemen afstand van de oude, op welvaartstreven, gebaseerde oude gevangenis. Vrijheid maar wel met beperkingen.
gevangenis