Wekelijks mijn nieuwsbrief ontvangen?

Waarom de energiecrisis niet eenvoudig oplossen?

De energiecrisis oplossen?
Waarom geen daadkracht?
Is het dan zo moeilijk?

 

  1. Schaf de opslag en belasting af

De energieprijs bestaat voor 35.7% uit de energietoeslag en 9% BTW.

Dit zou direct afgeschaft kunnen worden, waardoor de energierekening met 35.7% kan dalen

 

Het opwekken van energie gebeurt door diverse bronnen: windenergie en zonne-energie tegen zeer lage kosten (aandeel 14%). De rest wordt aangevuld met steenkool en gas

.

  1. Ga uit van de echte kostprijs en ontkoppel de prijs van de gasprijs als rekenformule. De echte kostprijs is veel lager.

 

Marginale kosten
Als elektriciteit wordt geleverd, gebeurt dit vaak tegen de gasprijs (marginale kosten maatstaf).

Marginale kosten zijn de kosten die nodig zijn om een extra eenheid elektriciteit te produceren. In tegenstelling tot de levelized cost of energy wordt er geen rekening gehouden met de investeringskosten. Windmolens en zonnepanelen produceren tegen hele lage marginale kosten. Deze technieken worden weliswaar gekenmerkt door hoge investeringskosten, maar als ze eenmaal gebouwd zijn kunnen ze gratis produceren: de zon en de wind kosten immers niks. Omdat eigenaren van zon- en windparken subsidie kunnen krijgen per geleverde megawattuur (MWh) zijn de marginale kosten in dat geval zelfs negatief. 

Bron CBS: https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/de-nederlandse-economie/2020/de-economische-rol-van-aardgas-na-de-productiebeperkingen/5-aardgasverbruik-door-elektriciteitscentrales-in-nederland#:~:text=Uit%20voorgaande%20paragraaf%20bleek%20al,en%20de%20onderliggende%20oorzaken%20ingegaan.

 

De energie die gebruikt werd om elektriciteit op te wekken bestond in 2018 voor 13% uit gas en bijvoorbeeld 5.6% uit alternatieve energiebronnen. In 2022 is dit aandeel al gestegen naar 14%.

Bron: CBS.nl

De koppeling van prijs voor elektra aan de gasprijs is onterecht. Er kan uitgegaan worden van de echte kostprijs, die veel lager is. Door voor de hele stroomproductie de gasprijs te rekenen ontstaan de megawinsten bij de elektriciteitscentrales.

De basis moet niet gas zijn, maar de echte kostprijs.

 

Voor de duidelijkheid in Nederland wordt meer gas gebruikt voor de opwekking van elektra dan in andere landen (de keuze was gebaseerd op de gasbel). Vandaar dat Nederland zo vasthoudt aan de gaskoppeling tegen de zin in van alle andere EU-landen. In Frankrijk wordt gebruik gemaakt van veel goedkopere kernenergie, in Duitsland van steenkool en bruinkool, in Zuid-Europa van olie. Daarnaast wordt nu volop ingezet op alternatieve energiebronnen. Wind en zonne-energie is in Nederland in 2022 al goed voor 14%, waardoor de productie afhankelijkheid van gas is gedaald. Dit wordt niet doorberekend in de uiteindelijke kostprijs voor energieproductie.

 

Nederland wil gewoon de verlaging van de energieprijs tegenhouden, ondanks de problemen bij gezinnen en bedrijven.

 

Ergo:

  • Door de belastingmaatregelen op energie af te schaffen kan de prijs al met 35.7% dalen.
  • Door de koppeling met gas los te laten (zie marginale kosten) kan de kostprijs van energieproductie minimaal halveren.

 

Deze maatregelen kunnen op korte termijn worden genomen.

De overheid kan bezuinigen om de lagere belastingopbrengsten te compenseren zoals ieder bedrijf en iedere consument nu ook doet. Maar tegen onwil is het slecht vechten.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email