Grondposities leiden tot onjuiste besluitvorming

Miljarden moeten nog worden afgeboekt op de grondposities van gemeenten, terwijl er de laatste jaren al 5 miljard afgeboekt is. Verkopen van grond aan projectontwikkelaars lijkt een goed alternatief, maar waarom bouwen (van winkelcentra) voor leegstand. De ontwikkelen bij “Leidsche Rijn” is hier een voorbeeld van. Een duivels dilemma voor gemeenten, kiezen voor financiële gezondmaking met een korte termijn visie en latere leegstand of kiezen voor een gezond leefklimaat voor de inwoners op langere termijn. Lees de analyse:Gemeentes in een spagaat