Amazon.com in Nederland

Amazon.com de grootste online retailer ter wereld is ook in Nederland begonnen. Nu nog bescheiden met eBoeken, maar daar zal het natuurlijk niet bij blijven. Samen met Bol.com wordt de Nederlandse markt steeds verder ontwikkeld. Amazon.com is geen bedreiging voor Bol.com, maar eerder een partner in de ontwikkeling van de webshop markt. Winkels moeten zich terdege zorgen gaan maken om zoveel online power. Lees mijn opinie stuk in het FD. Krant-20141112 -0-011-005