Pas op met loonsverhogingen, compensatie is beter

De Nederlandse Bank is duidelijk in haar advies: loonsverhogingen leiden tot een loon-prijsspiraal. In de jaren 70 hebben we de gevolgen daar gezien. Compenseer de zwakkeren met directe maatregelen zoals compensaties, of belastingverlaging. Ook directe afspraken met energieleveranciers, een prijsplafond, is adekwaat. Dit gebeurt bij veel buurlanden. Wentel de verantwoording niet af op het bedrijfsleven […]