De overheid “cashed” met de crisis,maar wil belastingen verhogen.

De overheid profiteert bovenmatig van de inflatie en de hoge energieprijzen. Accijnsen en BTW zijn een procentuele opslag op de prijzen. Bij de huidige prijsstijgingen ontvangt de overheid dus veel meer brelastingopbrengsten die leiden tot meer uitgaven. Als de prijzen weer dalen is de overheid ondertussen verplichtingen aangegaan, waardoor ze de belastingen weer moeten verhogen. […]