Bottom-up benadering essentieel voor succesvolle strategie

In mijn boek Kijken Kijken Ander kopen kwam ik al tot de conclusie dat een top-down benadering niet leidt tot essentiële veranderingen. Voor een succesvolle strategie is een bottom-up benadering, beginnend bij klanten en de operatie, essentieel. Ook Berenschot komt tot deze conclusie in het rapport “Strategy Trends 2015”.  “in deze complexe en ‘disruptive’ wereld […]

Directie houdt innovatie tegen

In het FD een groot artikel over innovatie. Volgens Eric Ries zijn het juist directies die innovatie tegen houden. Mislukte projecten worden gezien als een les om het niet meer te doen. Leerervaringen worden niet gezien als kansen! Juist innovaties moeten gestimuleerd worden door een directie en mislukken hoort daarbij! lees artikel